fbpx

Българската шевица – традиция, послания, съвременност

Проект „Българската шевица – традиция, послания, съвременност“ на Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

Темата за опазването на фолклорните традиции в духовното развитие на българите е от голямо значение за съхранение на българската идентичност. Тя е особено актуална през 2018 – Европейската година на културно-историческото наследство, тъй като фолклорът е част от това наследство. Проектът е финансиран от дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна и предвижда неформално обучение и публични изяви на младежи, участници в творческа работилница на тема „Българската везбена традиция“.

Oсновната цел е да се подобрят информираността и уменията на младите хора, свързани с богатото ни творческо фолклорно наследство, опазване на везбената традиция и основните техники за везба. Всяко занятие включва теоретична и практическа част, като обучението се провежда от добре подготвени лектори по етнографска характеристика и практика на везбената традиция. В теоретичната част младежите се запознават с видовете везба в различните етнографски райони у нас, със символиката в шевиците и нейното предназначение, с древното знание, което тя съхранява. В практическата част ще усвоят основни умения за везба върху тъкан. Цели се още да се стимулира младежката инициатива, креативност и умения за изследователска работа, да се повиши културата и образоваността на младите хора, да се подобри качеството на комуникация чрез общуването със съмишленици по време на форумите, в които ще участват. Участниците ще представят пана с изработените шевици на щанд по време на Втория фестивал на шевицата в гр. Белослав през септември.

Ще бъде подготвена компютърна презентация на проекта и рекламна брошура „Българската везбена традиция“, с които ще се включат в програмата на националната конференция „България в световната история и цивилизации“ през ноември във Варна.

Изучаването и опазването на богатото културно-историческо и духовно наследство на българите през вековете е важна тема от образоваността и културата на младите хора у нас. Стандартната образователна програма не е достатъчна, затова е необходимо да се търсят подходящи форми за неформално обучение в тази област, което да развива креативност и нови умения у младежите, да задълбочава техните знания и способности добре да ги представят пред аудитория, да подготвят визуална компютърна презентация. Този проект ще допринесе за запазване и популяризиране на българската везбена традиция, която е важен елемент от българската идентичност.

Партньор на проекта е НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав, което предоставя необходимите условия за провеждане на обучението.

Нишан от село Манастир, община Провадия. Нишаните са малки подаръци, в случая везани кърпи, с които момата дава знак на момъка, че е съгласна да бъде негов спътник в живота.

Предвидени са посещения на музейните етнографски сбирки в гр. Провадия,  гр. Суворово и с. Манастир.

Етнографска експозиция – Суворово

Обучението се води от двама утвърдени познавачи на българската шевица. Славян Стоянов е автор на книги и публикации по темата, негова територия е теоретичната част.

Славян Стоянов и Дима Тодорова

Дима Тодорова е практик – везбар, инициатор на редица работилници за везба, създател на платформата „История в шевици“. Организатор и консултант на проекта е етнологът д-р Росен Гацин, председател на читалището в Белослав.

Д-р Росен Гацин и гайдарджийчето Стелиян Василев – Белослав

Тримата са основни организатори на Фестивала на шевицата.

 

 

 

 

Екипът си поставя значими цели, да му пожелаем успешно приключване на проекта!

 

Даниела Василева, председател на Сдружението и ръководител на проекта.

Вашият коментар