fbpx

Даровити деца

Даровити деца

От началото на 2019 година се инициира нова кампания в помощ на “Даровити деца” изучаващи български фолклор в профилирани училища или училища  с фолклорен профил. Видовете подпомагане са във вид на стипендия и са в три направления: Социална стипендия, Стипендия за конкурсни дейности и изяви и Стипендия за продължаване на образованието в областта- за Висше образование.

Кандидатстването по дадената програма става посредством уведомление от ръководството на училището или читалището до фондацията чрез попълване на формуляр (тук)* препратка към линк с пдф и докс вариант

Кандидатстването може да се случи чрез попълване на онлайн формуляра или на хартиен носител чрез изпращане с куриер.

Видове финансиране и за какво се отнася тя :

Социално /дете в семейство със социални затруднения , отпуснатата стипендия служи за : храна, дрехи, обувки, учебни пособия и други подобни/

Конкурсна дейност и изяви. Служи за финансиране на участие на възпитаниците в национални конкурси,фестивали, междуучилищни конкурси, надигравания, надпявания и надсвирвания и други /такси, транспортни разходи, нощувки и други/

Стипендия “Висше образование “ за продължаване развитието на таланта във висше учебно заведение с профил “Фолклор”.

Събрани средства до момента

50% от 10 000лв.