fbpx

КАК СЕ Е ОБРАЗУВАЛА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА?

Славяните имали един голям недостатък: те се делели на много племена, които постоянно се карали и враждували. От това се възползвали хитрите византийци. Те подчинили славяните и започнали да им налагат своя език и обичаи. Но на тази работа им попречил един друг народ – българите, който бил добре познат на славяните.
Българите били цивилизован народ. Те строели каменни градове и имали непобедима конна войска. Опасността от неприятели ги накарала рано да си образуват държава и да станат силен народ. Те били толкова могъщи и многобройни, че създали няколко държави. Една от тях, наричана Волжка България, съществувала цели 8 века на територията на днешна Русия.

Отначало българите били разделени на няколко малки държави и затова били покорени от други народи – тюрките и аварите. Българският владетел Кубрат обединил българите, отхвърлил чуждото иго и образувал силна държава. Той знаел, че сговорът и съгласието са направили държавата му силна, затова съветвал петимата си синове да не се делят. Преди да умре, Кубрат повикал синовете си и ги поканил да счупят един сноп пръчки. Никой от тях не могъл да счупи снопа. След това снопът бил развързан и баща им ги накарал да счупят пръчките поотделно. Кубратовите синове лесно счупили всички пръчки. „Ето, това ще стане и с вас – им казал Кубрат. – Живеете ли заедно, никой не може да ви победи. Но разделите ли се, лесно ще станете плячка на враговете си“. Кубратовите синове обаче скоро забравили хубавия съвет на баща си. След смъртта му те се разделили и се пръснали на различни страни под натиска на силни врагове.

Една част от българите с третия Кубратов син, Аспарух, се оказали съседи на Византия. Византийският император не искал такива опасни съседи и излязъл срещу тях със силна войска. Но Аспарух го разбил в битката при Онгъл (680 г.). Тогава българите се спуснали на юг и завзели всички земи чак до Стара планина. Новата българска граница била призната от Византия през 681 г. Тази дата се счита за начало на българската държава. Аспарух бил нейният основател и пръв владетел. Българите наричали владетеля си кан, а славяните го наричали велик княз или само княз. На кана помагали най-знатните представители на българите, наречени боили (по-късно боляри). Столица на Аспарух бил град Плиска. Тя се намира близо до Шумен. И досега се виждат още дебелите каменни зидове на неговите крепости и на канските дворци.

Из учебник по РОДИНОЗНАНИЕ 1-4 клас на д-р Костадин Костадинов

Можете да изтеглите безплатно целият учебник от тук

Вашият коментар