fbpx

НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР И СЪДБАТА НА ПРОКУДЕНИТЕ БЪЛГАРИ

27 Ноември 1919 година – черна дата в българската история.

Ньойският договор е наложен на България от силите на Антантата след Първата световна война. България изгубва излаза си на Бяло море и 11 278 km2 от територията си (Западна Тракия, Струмица и окръга и, Босилеград, Цариброд, села в Кулско). Ньойският мирен договор потвърждава клаузите на Букурещкия мирен договор 1913 за предаване на Южна Добруджа на Румъния. На България са наложени икономически, финансови и военни ограничения, репарации 2,25 млрд. златни франка, 70 825 глави добитък и 250 000 т. въглища за победителите. По искане на гръцкото правителство е подписана и т.нар. конвенция за „доброволно изселване“, която впоследствие се използва за насилственото обезбългаряване на Беломорска Македония и Западна Тракия. България е задължена да премахне задължителната военна служба и да се задоволи с 20 хил. полиция и 10 хил. митничари, горска стража и др. Останалото оръжие трябва да бъде предадено на Съглашението. Извън България остават над 3,5 млн. българи…

Вашият коментар