Стани един от нас

Фондация БЪЛГАРИН има мисия да съхранява и популяризира българският фолклор и народно творчество, да развива благотворителна и обществена дейност в подкрепа на нематериалното културно-историческо наследство на България.

За да може да изпълнява своята мисия, Фондация БЪЛГАРИН трябва да има подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.

Доброволчеството във Фондация БЪЛГАРИН:

  • се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги;
  • се организира от официални представители на Фондация БЪЛГАРИН.

Екип доброволци

Милен Великов – София

Жасмина Тонева – Видин

Георги Радев- Велико Търново

Майя Петрова – Варна

Зорница Ройдева – Варна

Бианка Николаева – София

Богдана Христова – Англияна

Павел Червенков – Пловдив

Елина Пашаланова – Сливен

Антон Христов – Варна

Теодора Николова – Варна

Николай Тодоров – Варна

Даниела Василева – Варна

Ралица Ценкова – Варна

Мардик Мардикян – Варна

Павлинка Дякова –

Валя Илиева- Варна

Илко Илиев – Варна

Таня Коларова – Варна

Цветан Цветков – Варна

Петя Цветкова – Варна

Гергана Минева – Варна

Кой може да бъде доброволец?

Доброволец на Фондация БЪЛГАРИН може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с българското законодтателство, както и с основните принципи за свобода и равенство и братство. Доброволецът на Фондация БЪЛГАРИН работи епизодично или постоянно за организацията.

Доброволците на Фондация БЪЛГАРИН могат да бъдат:

  • доброволец, предоставящ различни социални услуги;
  • доброволец – ръководител;
  • доброволец – експерт или съветник;
  • доброволец – администратор;
  • доброволец – фондонабирач