Цели на Фондация БЪЛГАРИН

  • Създаване на национален дигитален архив за автентичен и обработен български фолклор в съдържанието, на който влизат въздушни, 360 фото и видео, аудио, видеозаписи и фотографии на традиции, обичаи, песни и танци от цяла България и българските общности в чужбина.
  • Подкрепа на училища за изкуства с разширено изучаване на български фолклор.
  • Създаване на национален дигитален каталог на фолклорните училища в България, представящ училищни програми, материални бази, преподаватели и успешно реализирани възпитаници.
  • Подпомагане творческото развитие на талантливи деца, осигуряване на стипендии и професионално обучение на възпитаници на фолклорни училища и университети, ученици в неравностойно социално положение и ученици с високи постижения, изучаващи български фолклор.
  • Организиране на фолклорни концерти и събития, като инициатива за подпомагане, съхраняване и популяризиране на българските традиции и занаяти.
  • Информационен бюлетин и фолклорни публикации онлайн с които се популяризират и развиват знания за българската история, традиции и народно творчество.