fbpx

Защо е било важно да има български книжовен език в онези далечни и смутни времена?

През девети век двамата братя Кирил и Методий поставят основите на българската книжовност като създават българския книжовен език!

Но малко хора днес си задават въпроса: Защо е било важно да има български книжовен език в онези далечни и смутни времена?

Отговорът се крие в равнопоставеността.
За да има равнопоставеност на всички племена на територията на тогавашна България, трябвало нещо, което да ги сплотява.
Едно от нещата е било християнството, но писмеността било следващото.

Да има един език, на който всички да говорят и четат, за да могат по-лесно да общуват помежду си.

По-късно върху държавата ни се стоварили стихии- една от друга по-страшни, но тя оцеляла благодарение на буквите.
В тях се криела онази невидима сила, която успяла да преведе народа ни през вековете на бляскави победи и жестоки поражения.
И никой не успял да го погуби – нито византийските василевси, нито латинските рицари, нито кървавия османски ятаган, нито гръцките свещеници.

Буквите били нужни на българите. Народът ги носел в сърцето си. Дори през дългата нощ на петвековното робство той мислел за тяхното спасение. Защото чрез буквите той спасявал себе си, своето минало и своето бъдеще.

Бъдете горди БЪЛГАРИ! 🇧🇬️
Честит празник, БЪЛГАРИЯ!

Вашият коментар